Informacja o kanale technologicznym 4 drogi Gmina Pińczów

2017-02-13 15:15:52 Aktualności

1. „Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość” 2. „Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 63 KDL” 3. „Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD” 4. „Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie”

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/kanal_technologiczny-4_zadania_drogowe_w_Gminie_Pinczow.pdf

Zobacz również: