Informacja Starosty Pińczowskiego

2017-03-06 13:53:19 Aktualności

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pasturka, Mozgawa, Wola Zagojska Dolna, Winiary

Informacja

Zobacz również: