Zaświadczenie

2017-05-18 11:38:19 Aktualności

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pińczów.

Zaświadczenie z dnia 17.05.2017 Znak:OB.7346/18/2017/XII

Zobacz również: