Zapytanie Ofertowe

2018-01-17 10:48:17 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wydania opinii w zakresie ustalenia charakteru i analizy stacji redukcyjno-pomiarowych, punktów pomiarowych i punktów redukcyjno pomiarowych gazu położonych na terenie Miasta i Gminy Pińczów.

Zapytanie ofertowe

 

Zobacz również: