ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2019-08-12 08:51:22 Aktualności

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - KR.ZUZ. 1.421.188.2019.MG więcej»

Debata nad Raportem o stanie Gminy Pińczów

2019-06-10 14:45:03 Aktualności

Debata więcej»

Zgłaszanie kandydatów na ławników

2019-06-10 12:31:20 Aktualności

Ławnicy więcej»

Raport o stanie Gminy Pińczów za 2018 rok

2019-05-31 15:40:09 Aktualności

Raport więcej»

zawiadomienie

2019-04-18 10:13:26 Aktualności

skrócony czas pracy Urzędu Miejskiego więcej»

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wyborów Sołtsów

2019-04-17 15:24:29 Aktualności

Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla więcej»

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej

2019-04-15 08:15:24 Aktualności

Informacja RKW więcej»

Wzór oświadczenia majatkowego

2019-04-04 09:07:06 Aktualności

Wzór więcej»

Gazyfikacja

2019-03-28 15:48:41 Aktualności

Informacja w sprawie podłączenia gazu ziemnego do posesji więcej»

OGŁOSZENIE dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów

2019-03-13 11:51:53 Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów więcej»