OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

2017-11-13 14:09:02 Aktualności

więcej»

Zawiadomienie

2017-10-17 13:56:42 Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej więcej»

Konsultacje Społeczne Oferty Świetokrzyskiego Banku Żywności

2017-07-05 11:02:12 Aktualności

Konsultacje Społeczne więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BOGUCICACH

2017-06-14 07:58:52 Aktualności

więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1 W PIŃCZOWIE

2017-06-14 07:56:57 Aktualności

więcej»

Zaświadczenie

2017-05-18 11:38:19 Aktualności

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pińczów. więcej»

Informacja Starosty Pińczowskiego

2017-03-06 13:53:19 Aktualności

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pasturka, Mozgawa, Wola Zagojska Dolna, Winiary więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Kierownik Pływalni Miejskiej w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7

2017-02-27 12:55:39 Aktualności

Kierownik Pływalni Miejskiej w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7 więcej»

Informacja o kanale technologicznym 4 drogi Gmina Pińczów

2017-02-13 15:15:52 Aktualności

1. „Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość”
2. „Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 63 KDL”
3. „Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD”
4. „Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie”
więcej»

Informacja o kanale technologicznym ul. Wiosenna, Pińczów

2017-02-13 08:04:18 Aktualności

Informacja o kanale technologicznym ul. Wiosenna, Pińczów więcej»