Informacja

2016-04-18 11:48:44 Aktualności

Informacja o zgromadzeniu publicznym więcej»

Informacja

2015-12-15 12:29:18 Aktualności

Informacja więcej»

Decyzja

2015-11-17 11:43:08 Aktualności

Decyzja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o udzieleniu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pińczów. więcej»

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2015-09-10 12:19:57 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”. więcej»

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2015-08-27 14:18:09 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom o nazwie „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek – prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Wszyscy razem w Wolnej Strefie” – tryb pozakonkursowy. więcej»

Informacja o ponownym losowaniu

2015-08-19 08:36:51 Aktualności

Informacja o ponownym losowaniu składu Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 16 w Pińczowie więcej»

Informacja dotycząca godzin przcy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

2015-08-17 10:22:51 Aktualności

Informacja dotycząca godzin przcy Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Informacja

2015-08-10 14:17:18 Aktualności

zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Informacja

2015-08-10 14:04:25 Aktualności

Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum więcej»

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

2015-06-30 14:48:12 Aktualności

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki więcej»