Raport o stanie Gminy Pińczów za 2018 rok

2019-05-31 15:40:09 Aktualności

Raport więcej»

zawiadomienie

2019-04-18 10:13:26 Aktualności

skrócony czas pracy Urzędu Miejskiego więcej»

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wyborów Sołtsów

2019-04-17 15:24:29 Aktualności

Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla więcej»

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej

2019-04-15 08:15:24 Aktualności

Informacja RKW więcej»

Wzór oświadczenia majatkowego

2019-04-04 09:07:06 Aktualności

Wzór więcej»

Gazyfikacja

2019-03-28 15:48:41 Aktualności

Informacja w sprawie podłączenia gazu ziemnego do posesji więcej»

OGŁOSZENIE dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów

2019-03-13 11:51:53 Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Pińczów więcej»

informacja

2019-03-04 09:04:52 Aktualności

informacja więcej»

Informacja o wynikach naboru

2019-02-25 11:13:21 Aktualności

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Pińczowie na stanowisko Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego więcej»

Lista Kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego

2019-02-19 09:21:52 Aktualności

Lista Kandydatów więcej»