Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa

2018-05-29 11:55:44 Aktualności

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018

2018-05-29 11:05:20 Aktualności

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.7.2018

2018-05-22 11:16:55 Aktualności

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.7.2018 więcej»

Formularz

2018-05-16 09:00:37 Aktualności

Formularz zgłoszeniowy do budżetu obywatelskiego więcej»

Informacja o wynikach naboru

2018-04-26 12:04:54 Aktualności

Informacja o wynikach naboru więcej»

Ogłoszenie o naborze

2018-04-05 13:20:43 Aktualności

Ogłoszenie o naborze do wydziału IPP więcej»

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018

2018-03-27 12:19:41 Aktualności

Obwieszczeni Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.3.2018 więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

2018-03-13 09:27:01 Aktualności

więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2018-02-15 11:11:24 Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-02-09 13:19:26 Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIŃCZOWIE na stanowisko „Referent w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie” więcej»