BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BOGUCICACH

2017-06-14 07:58:52 Aktualności

więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1 W PIŃCZOWIE

2017-06-14 07:56:57 Aktualności

więcej»

Zaświadczenie

2017-05-18 11:38:19 Aktualności

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pińczów. więcej»

Informacja Starosty Pińczowskiego

2017-03-06 13:53:19 Aktualności

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pasturka, Mozgawa, Wola Zagojska Dolna, Winiary więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Kierownik Pływalni Miejskiej w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7

2017-02-27 12:55:39 Aktualności

Kierownik Pływalni Miejskiej w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7 więcej»

Informacja o kanale technologicznym 4 drogi Gmina Pińczów

2017-02-13 15:15:52 Aktualności

1. „Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość”
2. „Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 63 KDL”
3. „Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD”
4. „Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie”
więcej»

Informacja o kanale technologicznym ul. Wiosenna, Pińczów

2017-02-13 08:04:18 Aktualności

Informacja o kanale technologicznym ul. Wiosenna, Pińczów więcej»

Informacja z konsultacji społecznych GPR

2017-01-30 11:15:37 Aktualności

Informacja z konsultacji społecznych GPR więcej»

Protokół Budżet Obywatelski

2016-09-30 10:00:52 Aktualności

więcej»

Konsultacje społeczne - Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

2016-09-08 10:57:25 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”. więcej»