Protokół Budżet Obywatelski

2016-09-30 10:00:52 Aktualności

więcej»

Konsultacje społeczne - Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

2016-09-08 10:57:25 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”. więcej»

Karta do głosowania budzet obywatelski

2016-08-31 17:11:40 Aktualności

Karta więcej»

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze

2016-08-24 13:03:10 Aktualności

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze więcej»

Ogłoszenie o braku wody

2016-08-24 09:29:52 Aktualności

Brzeście, Podłęże, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Kopernia, Pasturka, Włochy, Szczypiec, Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Uników, Chrabków
więcej»

Zaprosznie do zgłaszania kandydatów

2016-08-19 14:35:03 Aktualności

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów więcej»

informacja o punktach do głosowania

2016-08-19 14:19:54 Aktualności

Lista punktów do głosowania na projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pinczowa w roku 2017 więcej»

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

2016-07-26 11:57:34 Aktualności

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów więcej»

Decyzja

2016-05-24 14:46:03 Aktualności

Decyzja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o udzieleniu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pińczów. więcej»

Informacja Burmistrza dotycząca kanału technologicznego

2016-05-06 16:49:34 Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów więcej»