Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

2014-06-18 08:47:42 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2014-06-11 07:49:34 Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PIŃCZOWSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURYW PIŃCZOWIE
więcej»

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne ubiegających się na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego

2014-06-03 10:53:13 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne ubiegających się na stanowisko:

podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego więcej»

Ogłoszenie o naborze

2014-05-20 14:11:32 Aktualności

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pińczowie
więcej»

Obwodowe Komisje Wyborcze

2014-05-09 14:35:04 Aktualności

Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. więcej»

Obwodowe Komisje Wyborcze

2014-05-06 08:58:58 Aktualności

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych więcej»

Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

2014-05-02 15:15:19 Aktualności

Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych. więcej»

Sprawozdanie

2014-04-30 12:28:31 Aktualności

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na lata 2011-2015” z 2013 roku.
więcej»

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ

2014-04-30 12:21:44 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ
na zadanie p.n. „szacunek nieruchomości”
więcej»

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-04-22 15:26:06 Aktualności

Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»