Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dnia 09.02.2006r.

 

   ROS.7627/10/2/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1. w dniu 23.01.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Pińczów,
ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w imieniu i na rzecz której działa Pan Jan Sowiar, Prezes Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”, ul. Targowa 18, 25 – 520 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników” Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Pińczów, dn. 09.02.2006r.

ROŚ. II.7627/10/2/06

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/

 

zawiadamia się, że dnia 23.01.2006r. (data złożenia wyjaśnień do wniosku – 08.02.2006r.) na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w imieniu i na rzecz której działa Pan Jan Sowiar, Prezes Spółdzielni Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski”, ul. Targowa 18, 25 – 520 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz
 z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników”
na działkach o numerach ewidencyjnych:

 

Szarbków

38/1, 424/1, 41/1, 289/1, 290, 43/1, 51/2, 293, 45/1, 45/3, 45/4, 87/2, 47/1, 47/2, 49, 52/2, 328, 50, 53/2, 56, 99, 141/2, 295, 336, 481/6, 57/1, 110, 111, 131, 314/2, 327/1, 350/1, 351/1, 352/1, 353/1, 380/1, 381, 384, 393/2, 394, 396/2, 398/2, 398/3, 413/1, 465/2, 57/2, 58/1, 58, 60, 144, 482, 79, 98/1, 104, 332, 337/1, 353/2, 385, 489, 490, 85/1, 86/2, 88/2, 89/2, 90/2, 92/2, 91/2, 93, 110, 111, 131, 298, 391/1, 400, 100, 103/1, 103/2, 140/1, 140/3, 141/1, 142, 143, 286, 291, 287, 288, 292, 296, 297, 299, 303, 305, 409/2, 307, 309, 311/1, 313/1, 313/2, 313/3, 314/2, 393/2, 396/2, 398/2, 326, 350/2, 333, 334, 335, 337/1, 339, 351/2, 352/2, 343/1, 344/2, 343/2, 344/1, 345, 347, 348/1, 348/5, 348/6, 348/7, 349/1, 349/2, 413/2, 380/2, 380/3, 405/2, 407/2, 380/2, 380/3, 405/2, 407/2, 380/2, 380/3, 405/2, 407/2, 384, 398/4, 403/2, 411/2, 481/1, 481/4, 481/5, 489, 491

 

Włochy

274

 

Chruścice

242/1, 266, 1228, 244/1, 1425, 246/1, 248/1, 265, 249/1, 251/1, 1435, 255/1, 259/1, 257/1, 267, 261/1, 263, 275, 1189/1, 1525/1, 1459, 264, 1484, 273, 1222/1, 1445, 624/1, 610, 1465, 1466, 585, 600/1, 1437, 1433, 1431, 1429, 1191, 743, 746, 253/1, 1298/1, 1262/1, 1487, 750, 1447, 752, 753, 618/1, 1492, 1473, 744, 745, 747, 1489, 1449, 1464, 748, 749, 425, 591/1, 1648, 1422, 1464, 1353, 1182, 1187/2, 1187/3, 1455, 1457, 1180/1, 1443, 1441, 1485, 1488, 1486, 1491, 1451, 1016/5, 1463, 1490, 1183

 

Chwałowice

673, 696, 817, 830, 832, 788, 495/1, 505, 761, 506, 507/1, 636/1, 636/2, 507/2, 507/3, 508, 636/4, 636/5, 797, 703, 641/1, 675, 676, 768, 677/1, 769, 678/1, 702, 767, 695, 697, 698, 763, 699, 765/2, 765/4, 701, 704, 752, 760/2, 773, 778, 762, 813/2, 763, 765/3, 795, 684/1, 810/1, 812, 817, 833, 834, 791, 770, 771, 772, 776, 774, 777, 775

 

Chrabków

101, 109, 197, 226, 343, 344, 345, 91, 92, 104, 105/1, 105/2, 106, 110, 222, 112, 113, 140, 196, 221, 139, 141, 142, 144/1, 172, 145/1, 146, 206/2, 147, 163, 185, 165/2, 166, 179, 193, 167, 169, 168, 170, 171, 144/2, 173, 174, 175/1, 175/2, 180, 178/1, 184, 186, 187/1, 187/2, 107/1, 107/2, 190, 191, 195, 206/1, 223/1, 164, 177, 176, 298

 

Uników

244, 250, 254, 268, 742/1, 1001, 16, 132, 620, 621, 622, 133, 134/2, 467/1, 582, 2/3, 243, 245, 246, 251, 741/1, 742/1, 765, 258, 259, 241, 242, 257, 756/1, 458/1, 602/1, 603/1, 461/1, 604, 464/1, 585, 474/1, 204, 476/1, 477/1, 478/1, 479/1, 519/4, 519/5, 519/1, 577, 588, 600, 601/1, 601/2, 601/3, 602/2, 603/2, 606, 612, 613, 623/1, 624, 626, 627, 628, 629, 17, 18, 19, 20, 46, 25, 953, 3, 138/1, 138/2, 134/1, 142/1, 468/1, 519/2, 619/2, 619/1, 618, 598, 595, 623/2, 614, 616, 595, 562, 567, 572

 

            Stosownie do art. 10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów. Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) wniosek został umieszczony
w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Pieczęć podłużna imienna o treści: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski (podpis nieczytelny)

 

Otrzymują:

1.        Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

2. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta
   i Gminy Pińczów

3. a/a 

2.  w/w wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.02.2006r. znak: ROŚ.7627/10/2/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 730 - 1530 , wt. w godz. 730 - 1700, pt. w godz. 730 - 1400 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 864

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2006-02-10 09:44:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-10 10:39:21
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2006-02-10 09:44:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony