Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 14.02.2006 rok

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

podaję   do  publicznej   wiadomości

że  w  publicznie  dostępnym  wykazie danych  o  wniosku  o wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody   zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „ Stacja  Bazowa   Telefonii Komórkowej   PLUS – GSM  Nr  BT –  1 2503   Stawiany  -  ROSI   w miejscowości  Chruścice  na  działce  o  nr  ewid. 1653.

Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 7 marca 2006 rok .   

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” na działkach zgodnie z wykazem znajdującym się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 745

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-17 12:30:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-06 10:17:39
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-05-04 16:08:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony