Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka magistrali wodociągowej z rur PE Ø 200/100, w miejscowościach Krzyżanowice Średnie i Krzyżanowice Dolne.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,        w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,         w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3-go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Krzyżanowice Średnie i Krzyżanowice Dolne, w granicach terenu inwestycji.

 

 

Pińczów, dnia 17 lutego 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1135

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-02-21 08:26:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-22 10:17:10
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-02-21 08:26:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony