Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 23.02.2006 rok

ROŚ.IIIa.7627/20/06

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z póź.zm. ), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.Nr 98, poz.1071, z póź. zm.)

Zawiadamiam, że :

1. w dniu 16.02.2006 roku na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach  -

Bogucice I,  Bogucice II, Marzęcin  gm.Pińczów.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało treść :

 

 

Pieczęć podłużna o treści :                                                            

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów                                                                      

 

 

 

 

                                                                                               Pińczów dnia 23.02.2006 rok

ROŚ.IIIa 7627/20/06            

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                    Zgodnie z treścią art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego   /  tekst  jednolity  Dz.U. z   2000  roku  Nr  98,  poz. 1071  z  póź.  zm . /

 

zawiadamia się , że  dnia 16.02.2006 roku  na  wniosek  Telekomunikacji  Polskiej  S.A. Pion   Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce,   ul.Gomółki 61  zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach -

Bogucice I,  Bogucice II, Marzęcin  gm.Pińczów.

na działkach nr ewidencyjny :

 

Bogucice I :

 

36/3,644/1,644/2,33,32,41,408,409,251,233,231,229,228/1,227/2,227/1,225,224,223/2,223/1,640,222,

638,221,220,219/1,218,217/1,216,215,214,213,212,211,210/1,209,208,411,412,413/6,413/5,413/3,

413/7,413/1,413/2,635,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,310,309/1,309/2,320/3,428,

429,430,431,432,654,433,434,435,436,437,457,458,460,461,462,463,464,468/1,469,377/2,377/1,376,375,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479/1,480,481,482/1,483,487,488,489,490,407,39,307,1,

12,250,232,202,415,528,492,651,311,13,438,406,24,23,321

 

Bogucice II :

 

328,326,339,340,456,445,424,423,395,394,393,392,375,374,289,357,356,270,355,354,353,352,351,348,347,201,266,265,416,199,345,

 

Marzęcin :

 

124,663,664,98,44,55,

 

             Stosownie do art.10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia ,wnioski

i wypowiedzi co do zebranych materiałów .Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa

zostanie rozpatrzona.

              Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art..19 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami ) wniosek  został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Pieczęć o treści :z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka Z –ca Naczelnika

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska( podpis nieczytelny)

 

Otrzymują :

1.Telekomunikacja Polska S.A

   Pan Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61

  25-456 Kielce

2.  a/a

3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem

    Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

 

 

2.   Z aktami   przedmiotowej  sprawy  można się zapoznać  się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska , ul.Złota 7 w  dniach pracy  pon. śr. czw. w godz.7³º-15³º i    pt. w godz.7³º-14ºº.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                                                mgr inż. Łukasz  Łaganowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 667

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-27 13:20:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-28 14:19:03
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-27 13:20:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony