Obwieszczenie Burmistrza Miasta i GminyPińczów

Wersja do druku

 

Pińczów dnia 23.02.2006 rok

ROŚ.IIIa.7627/21/06

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z póź.zm. ), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.Nr 98, poz.1071, z póź. zm.)

Zawiadamiam, że :

1. w dniu 16.02.2006 roku na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach  -

Brzeście, Podłęże,m. Pińczów .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało treść :

 

 

Pieczęć podłużna o treści :                                                           

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów                                                                       

 

 

 

 

                                                                                               Pińczów dnia 23.02.2006 rok

ROŚ.IIIa 7627/21/06            

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                    Zgodnie z treścią art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego   /  tekst  jednolity  Dz.U. z   2000  roku  Nr  98,  poz. 1071  z  póź.  zm . /

 

zawiadamia się , że  dnia 16.02.2006 roku  na  wniosek  Telekomunikacji  Polskiej  S.A. Pion   Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce,   ul.Gomółki 61  zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach -

Brzeście, Podłęże,m.Pińczów .

Brzeście :

na działkach nr ewidencyjny :

787, 181, 434/2, 182,544,530,458,7372,1258, 1287, 364,516,788, 786, 785, 784, 783, 782, 705, 702, 701/3,,701/2, 529, 299,520,371/4, 178/1, 371/3,1255/1, 1255/2, 1256/5, 1262, 1289, 1290, 371/1, 366/1, 177/1,,   

Podłęże :

357,272,196,358, 651,482, 273,197, 584, 643, 371, 353,356, 944, 198, 610, 354, 352, 351,271, 652, 612,654, 614, 656/1, 656/2, 653,618, 616/1, 620, 660, 616/2, 926, 194, 193, 662, 664, 666, 670, 628/1, 628/2, 630/1, 630/2, 631, 634,633/1, 636, 637, 635/1, 638, 639,594, 642,593, 601, 469/1,403

Pińczów: 78

 

             Stosownie do art.10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia ,wnioski

i wypowiedzi co do zebranych materiałów .Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa

zostanie rozpatrzona.

              Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art..19 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami ) wniosek  został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Pieczęć o treści :z up.Burmistrza mgr Alina Pełka  Z –ca Naczelnika

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska( podpis nieczytelny)

 

Otrzymują :

1.Telekomunikacja Polska S.A

   Pan Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61

  25-456 Kielce

2.  a/a

3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem

    Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

 

 

2.   Z aktami   przedmiotowej  sprawy  można się zapoznać  się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska , ul.Złota 7 w  dniach pracy  pon. śr. czw. w godz.7³º-15³º i    pt. w godz.7³º-14ºº.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                                                mgr inż. Łukasz  Łaganowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 705

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-27 13:34:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-28 14:18:29
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-05-17 15:13:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony