Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 242, 467/1 i 742/1, położonych w miejscowości Uników, dla inwestycji pod nazwą „Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” - etap II : kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Uników - w związku z koniecznością zmiany trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż działki nr ewid. 585 oraz rurociągu tłocznego wzdłuż działki nr ewid. 464/1.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectwa Uników.

 

 

 

 

 

 

Pińczów, dnia 01 marca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 866

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-03-02 13:51:33
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-06 10:17:50
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-03-02 13:51:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony