Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę drogi wewnętrznej o długości ok. 400 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomości położonej w obrębie 12 miasta Pińczowa i oznaczonej numerami ewid.: 26/16, 26/14, 26/12, 21/2, 26/18 i 26/10.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

 

 

Pińczów, dnia 03 marca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 861

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-03-07 15:04:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-31 08:49:43
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-03-07 15:04:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony