Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 20 marca 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych na terenie miasta Pińczowa, dla inwestycji pod nazwą „Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” - etap 1 : budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji /ul. Nowowiejska, ul. Leśna/.

 

Pińczów, dnia 20 marca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 787

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-03-21 13:00:13
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-31 08:49:33
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-03-21 13:00:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony