Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zatrudni od zaraz w Urzędzie Miejskim w Pińczowie pracownika na stanowisko audytora wewnętrznego.

 

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

1)    ma obywatelstwo polskie,

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)    nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4)    posiada wyższe wykształcenie,

5)    posiada zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

 

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego ustalona zostanie w umowie
o pracę, według stawek określonych rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich – tj. załącznik nr 3, tabela VI, pkt 1 /Dz.U. Nr 146, poz.1223/.

Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe wymogi oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej można złożyć do Kancelarii Urzędu /pok. Nr 29/ w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

 

Pińczów, 10 marca 2006r.

                                                                                     Burmistrz

                                                                             Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 878

Wprowadził(a) do systemu: Jan Szarawara, data: 2006-03-23 10:07:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-23 10:08:47
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-07-28 15:42:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony