Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że dniu 27 marca 2006 roku zostało wszczęte na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A. z/s w Skarżysko- Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa :

·          obręb 04 - nr nr ewid. :   62, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 194/7, 194/8, 196, 197,

·         obręb 05 - nr ewid.:       106

 

dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej, odcinków linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa. 

 

 

Pińczów, dnia 28 marca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 890

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-03-30 11:49:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-31 08:49:10
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-09-07 15:29:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony