Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

  

zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja        o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka magistrali wodociągowej z rur PE Ø 200/100 mm w miejscowości Krzyżanowice Średnie - Krzyżanowice Dolne.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego    w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miejscowości Krzyżanowice Średnie - Krzyżanowice Dolne, w obrębie których przebiega planowana inwestycja.

 

 

Pińczów, dnia 12 kwietnia 2006 roku.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 844

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-18 09:48:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-19 08:30:45
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-18 09:48:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony