Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 99/05

z dnia 20 października 2005 roku

 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

w zakresie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pińczowie

 

 

Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 .poz 717 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Załączniku do Zarządzenia Nr 77/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii

 

§ 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust1, jest potwier-

    dzenie Przewodniczącego Komisji podstawy do wypłaty w oparciu o listę

    obecności oraz stosowne pismo Naczelnika Wydziału Infrastruktury Tech-

    nicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów, skierowa-

    ne do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2005r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1020

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-18 15:01:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-19 08:31:15
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-18 15:01:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony