Zarządzenie Nr 80/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Nr 80 z dnia 5 września 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/04 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

w zakresie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pińczowie

 

 

Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 .poz 717 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 77/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadza się następujące zmiany

-ze składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pińczowie odwołuję

P. Stanisława Ryznara i P. Annę Kawiorską

-do składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pińczowie powołuję P. Ryszarda Barnę jako Przewodniczącego Komisji oraz P. Marcina Skowrona jako Sekretarza Komisji

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów

 

§ 3

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1141

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-04-18 15:03:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-19 08:31:41
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-09-07 15:28:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony