Informacaja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 11.05.2006 rok I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Stosownie do art. 32 ust.1 pkt.1 w związku z art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zmianami ) podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa obiektu produkcyjno-magazynowego płyt gipsowo-kartonowych realizowanego wewnątrz istniejącego budynku na działce nr ewid.1653 na gruntach wsi Chruścice przez Rigips Polska -Stawiany Sp. z o.o, Szarbków 73. Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie ,ul. Złota 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do dnia 2 czerwca 2006 rok. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1021

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-12 08:58:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-12 12:13:17
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-12 08:58:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony