Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 53 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/ podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa” na działkach obręb 2: 60, 75, 73,72, 62/3, 62/4, 62/1, 26/6, 26/3, 26/7, obręb 5: 238/2, 240/2, 240/4, 239/9, 239/7, 239/5, 237/4, 313, 319/11, 312, 202, 191, 112, 47, 309/4, 114, 241/5, 241/4, 241/3, 241/1, 46/2, 139/2, 237/3, 239/4, 239/6, 239/8, 240/3, obręb 6: 288, 287, 234/1, 234/2, 21/2 obręb 8: 263, 262, 261, 253, 252, 247/5, 244, 243, 241, 240, 239, 160/21, 82/4, 82/3, 260, 259, 258, 257, 256, , 255, 254, 251, 250, 249, 248, 246, 245, 160/6, 160/74, 160/7, 160/71, 160/70, 160/16, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/13, 131/14, 65, 28/2, 28/3, 28/4, 76/1 obręb 9: 124, 132, 133, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 53, 52, 51, 50, 49, 46, 45, 44, obręb 10: 118, obręb 13: 292, 457/3, 295/123, 505/ 6, 3/1, 1, 2, obręb 14: 6/6, 6/3, 6/1, 12/28, 11, 10/1, 9/1, 8/1, 275/1 Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 8 czerwca 2006 rok . Pińczów, 18.05.2006r
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1107

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-18 12:07:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-22 08:03:13
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-18 12:07:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony