Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” – budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w Pińczowie na działkach zgodnie z wykazem znajdującym się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7, 28 – 400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 08 czerwca 2006r. w godzinach urzędowania. Pińczów, 18 maja 2006r.

Informacja Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i gminy Pińczów, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS – GSM Nr BT – 1 2503 Stawiany - ROSI w miejscowości Chruścice na działce o nr ewid. 1653.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 981

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-18 12:10:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-22 08:03:30
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-06-09 12:48:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony