Informacja Burmistrza Miasta i Gminy PińczówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-06-12 08:15:08

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” – budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w Pińczowie na działkach zgodnie z wykazem znajdującym się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7, 28 – 400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 08 czerwca 2006r. w godzinach urzędowania. Pińczów, 18 maja 2006r.

Powrót