Projekt uchwały Nr 1Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-05-25 10:19:36

w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLIII/319/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania    wieczystego w prawo własności, dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Powrót