StrategiaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-16 12:30:08

 

Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Pińczów

na lata 2005-2010

 

 

      SPIS TREŚCI

 

I. Wstęp

1.          Diagnoza stanu istniejącego

1.1.       Sytuacja demograficzna gminy Pińczów

1.2.       Bezrobocie

1.3.       Ubóstwo i bezdomność

1.4.       Niepełnosprawność i długotrwałe choroby

1.5.       Problemy opiekuńczo – wychowawcze

1.6.       Zjawiska patologii

1.6.1.    Alkoholizm

1.6.2.    Przemoc

II.  Zasoby Gminy i ich rola w rozwiązywaniu problemów z zakresu pomocy społecznej

III. Program działania pomocy społecznej na lata 2005 – 2010

     Działania na rzecz rodziny

     Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

     Działania na rzecz osób bezrobotnych

     Działania na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym

     Działania na rzecz ograniczenia przestępczości

     Działania na rzecz poprawy jakości usług socjalnych

IV. Podsumowanie

 

* - pełny tekst "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pińczów na lata 2005 - 2010" znajduje się w załączniku.Powrót