Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 22 maja 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę odcinka drogi dojazdowej o długości ok. 50 m do osiedla „Nowa Wieś” oraz ciągu pieszego tzw. Stoku wraz z urządzeniami odwadniającymi, lokalizację której przewiduje się na nieruchomości położonej w Pińczowa i oznaczonej numerami ewid.:

 

-         73, 75, 59, 60 – obręb 02

-         112, 46/4, 191 – obręb 05

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 02 i 05 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 31 maja 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 864

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-02 10:54:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-02 12:12:10
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-01-20 09:31:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony