Informacja Burmistrza Miasta i gminy PińczówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-06-12 08:14:56

Pińczów dnia 5.06.2006 rok I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/ podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS – GSM Nr BT – 1 2503 Stawiany - ROSI w miejscowości Chruścice na działce o nr ewid. 1653. Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 26 czerwca 2006 rok . Pieczęć o treści : Burmistrz Miasta i Gminy mgr inż. Łukasz Łaganowski (podpis nieczytelny)

Powrót