Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627. z późn. zm.) Podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Państwa Aliny i Michała Rogala, zam. Młodzawy Duże 57 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania zakładu produkcyjnego rozlewni wód gazowanych „SCH” GS Pińczów na potrzeby: 1. stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2. warsztatu mechanicznego drobnych napraw sprzętu rolniczego i pojazdów mechanicznych oraz zaprawek lakierniczych, 3. pomieszczenia do składowania, magazynowania płodów rolnych oraz przygotowania ich do sprzedaży bądź własnego użytku jak: nasiona zbóż, nasiona rzepaku oraz liście tytoniu, 4. tłoczenia oleju z nasion rzepaku, 5. produkcji estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego, 6. przebudowy i nadbudowy pomieszczeń administracyjno – biurowych na potrzeby własne inwestora na działce nr ewid. 243 położonej w Młodzawach Dużych Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7, 28 – 400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 26 czerwca 2006r. Pińczów, 05.06.2006r. Pieczęć o treści : Z up. Burmistrza mgr inż. Jerzy Lechowski ( podpis nieczytelny)
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 638

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-06-06 14:11:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-07 11:57:34
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-06-06 14:11:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony