Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Państwa Krystyny i Jerzego Pitek, z dnia 25 maja 2006 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii napowietrznej N/N służącej zasilaniu w energię elektryczną projektowanego budynku  mieszkalnego w obrębie nieruchomości nr nr ewid. 410, 418, 419, 420 położonych w Młodzawach Dużych.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

Pińczów, dnia 05 czerwca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 868

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-08 11:36:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-08 12:04:42
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-08 11:36:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony