Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

  

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

  

zawiadamia, że w dniu 05 czerwca 2006 roku została wydana decyzja        o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną budynku gospodarczego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 45, a położonej w obrębie 15 miasta Pińczowa przy ul. Batalionów Chłopskich.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego    w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 15 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 07 czerwca 2006 roku.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 950

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-08 12:24:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-08 12:56:46
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-08 12:24:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony