Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości nr nr ewid. 895 i 896, położonej w miejscowości Kopernia, gmina Pińczów, dla inwestycji polegającej na :

q       budowie garażu na samochód pożarniczy w OSP Kopernia,

q     realizacji urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania przedmiotowego obiektu, zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectwa Kopernia, w granicach terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 22 czerwca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 825

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-26 13:14:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-26 15:13:40
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-06-26 13:14:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony