Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 27.06.2006 rok ROŚ.VIb.7627/80/1/06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z póź.zm. ), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity (Dz.U. z 2000 r.Nr 98, poz.1071, z póź. zm.) Zawiadamiam, że : 1. w dniu 24.03.2006 roku na wniosek Urzędu Gminy Pińczów za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Kuchniaka,25-553 Kielce, ul. Klonowa 26/17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia 230/400V w Podłężu, gm.Pińczów Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało treść : Pieczęć podłużna o treści : Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Pińczów dnia 27.06.2006 rok ROŚ.VI.7627/80/1/06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zgodnie z treścią art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego/ tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póź. zm . / zawiadamia się , że dnia 19.06.2006 roku na wniosek Gminy Pińczów za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Kuchniaka,25-553 Kielce, ul. Klonowa 26/17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia 230/400V w Podłężu, gm.Pińczów na działkach nr ewidencyjny : Podłęże: 195, 358, 570, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 399, 644, 645/1, 645/2, 648, 688, 482, 601, 586,467, 464, 461,459 Stosownie do art.10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie,Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia,wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów .Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona. Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art.19 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych. Pieczęć o treści :z up.Burmistrza mgr Alina Pełka Z –ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska( podpis nieczytelny) Otrzymują : 1.Pan Piotr Kuchniak ul. Klonowa 26/17 25-553 Kielce 2.Gmina Pińczów, ul.3 Maja 10, 28-400 Pińczów 3. a/a 4. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 5. Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania będące przedmiotem obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz.7³º-15³º , wtorek 7³º-17ºº i piątek w godz.7³º-14ºº. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 803

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-06-29 10:56:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-29 13:55:12
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-06-29 10:56:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony