Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

I N F O R M A C J A  

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW  

        Stosownie do art. 32 ust.1 pkt.1 w związku z art.53  ustawy z   dnia   27 kwietnia 2001  roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z  póź.  zmianami )

 

podaję do publicznej wiadomości , 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku  zamieszczono wniosek o wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody   na realizację przedsięwzięcia pn. budowa 2 hangarów z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu paralotniowego i lotniowego  oraz czasowego samolotów sportowych na  działce  nr ewid.  43/5  obr.12  miasto  Pińczów.

Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie ,ul. Złota 7 w  terminie  21 dni  od  daty  ukazania  się  niniejszej  informacji  tj.  do  dnia

21 lipca 2006 roku.

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                    mgr inż. Łukasz Łaganowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 833

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-06-30 10:47:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-03 08:47:41
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-06-30 10:47:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony