Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2006 roku zostało wszczęte na wniosek P. Grzegorza Zająca, zam. w Pińczowie przy ul. Średniej 25/7, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

o       obręb 08 - 296, 301/3,

o       obręb 09 - 14/4, 14/6 i 44,

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia (linii zasilającej od istniejącej stacji trafo na działce nr ewid. 296 do projektowanego budynku mieszkalnego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 14/6).

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego       w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 08 i 09 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 03 lipca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 806

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-05 13:41:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-06 08:14:58
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-05 13:41:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony