Zarządzenie nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 51/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                  z   dnia  04.07.2006 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,                      z późn. zm.),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                             

 

 

 


Załączone pliki:

wykaz
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_51_06_z_dnia_04_07_2006.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2006-07-06 13:52:02 Redaktor: Hubert Bochniak

Opis: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1067

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-07-06 13:49:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-07 09:29:14
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2011-06-17 12:42:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony