Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej NN na odcinku o długości ok. 150 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Marzęcin i oznaczonych numerami ewid.: 516/1, 518, 520, 523/1, 525, 527, 529/1, 531/1, 532, 533/1, 534/1, 681.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Marzęcin, w granicach terenu inwestycji.

 

 

Pińczów, dnia 21 lipca 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 827

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-24 12:47:26
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-07-25 12:33:53
Ostatnia zmiana: Teresa Gręda, data: 2011-09-01 13:08:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony