Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                                               Pińczów, dnia 25.07.2006r.

ROS.II.7627/9/11/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 25.07.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” został skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. Wniosek miał następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów, 25.07.2006

 

ROŚ.II. 7627/9/11/06

 

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

 

Stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przedkłada celem uzgodnienia:

1.       kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” wnioskodawca: Gmina Pińczów,
ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów

2.       kserokopię zaświadczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

3.       projekt warunków realizacji przedsięwzięcia

4.       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

5.       wykaz stron postępowania

 

                                                                                                                          Pieczęć o następującej treści:                  

                                                                                                                          Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                                               Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                      (podpis)

 

Otrzymuje:

1.     adresat

2.       Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

3.        strony postępowania powiadomione obwieszczeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów

4.       a/a

 

 

 

2.     Doręczenie zawiadomienie będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. pon. śr. czw. 730 – 1530, wt. 730 -1700 i pt. 730-1400.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 825

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-07-27 14:58:05
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-31 08:34:30
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-07-27 14:58:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony