Strona główna BIP
Urząd Miejski w Pińczowie - Biuletyn Informacji Publicznej www.pinczow.com.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ogłoszenia

Ogłoszenia
Przetargi
Archiwum przetargów

 Prawo lokalne

Baza Aktów Własnych
Statut Gminy Pińczów
Uchwały Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 Oświadczenia majatkowe

Władze Gminy
Radni Rady Miejskiej w Pińczowie
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 Rada Miejska

Kompetencje
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby Radnych

 Urząd Miejski

Dane teleadersowe
Sołectwa
Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Sprawy obywateli
Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Przyjęcia interesantów
Kontrole
Wybory i Referendum

 Majątek Gminy

Majątek Gminy Pińczów

 Jednostki organizacyjne gminy bez osobowości prawnej

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
Muzeum Regionalne w Pinczowie
archiwum - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie - archiwum
Jednostki oświatowe

 Jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłszenia
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
Wodociągi Pińczowskie
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówDo druku

                                                                                                               Pińczów, dnia 25.07.2006r.

ROS.II.7627/9/11/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 25.07.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” został skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. Wniosek miał następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów, 25.07.2006

 

ROŚ.II. 7627/9/11/06

 

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

 

Stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przedkłada celem uzgodnienia:

1.       kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” wnioskodawca: Gmina Pińczów,
ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów

2.       kserokopię zaświadczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

3.       projekt warunków realizacji przedsięwzięcia

4.       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

5.       wykaz stron postępowania

 

                                                                                                                          Pieczęć o następującej treści:                  

                                                                                                                          Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                                               Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                      (podpis)

 

Otrzymuje:

1.     adresat

2.       Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

3.        strony postępowania powiadomione obwieszczeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów

4.       a/a

 

 

 

2.     Doręczenie zawiadomienie będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. pon. śr. czw. 730 – 1530, wt. 730 -1700 i pt. 730-1400.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 634
Utworzył: Hubert Bochniak, data utworzenia: 2006-07-27 14:58:05
Opublikował: Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-31 08:34:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pińczowie redaguje: Marcin Kozłowski
tel. 412345233 fax. 412345101
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl