Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2006 roku została wydana na rzecz    P. Grzegorza Zająca, zam. w Pińczowie przy ul. Średniej 25/7, decyzja      o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 08 miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 296, 301/3,

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia, tj. linii zasilającej od istniejącej stacji trafo na działce nr ewid. 296 do projektowanego budynku mieszkalnego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 14/6.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 08 i 09 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 17 sierpnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 749

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-18 07:48:34
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-08-23 07:24:12
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-18 07:48:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony