Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U.    z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 04 sierpnia 2006 roku została wydana decyzja     o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami :

o            obręb 02 - nr nr ewid. :  25/1, 26/2, 27/1, 27/7, 27/12, 29/2, 32, 33, 71/5, 71/6, 71/7, 72, 73, 75, 78, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

o            obręb 03 - nr nr ewid. :  18/1, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/7, 77/8, 77/11, 77/12,

o            obręb 05 - nr nr ewid. :  37/2, 37/3, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8,

dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej /ulicy Przemysłowej/ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. urządzeniami odwadniającymi i oprowadzającymi wody opadowe, urządzeniami oświetleniowymi oraz parkingami przyjezdniowymi, chodnikami, wjazdami indywidualnymi i publicznymi, pętlą do zawracania, poboczami, rowami i towarzyszącą zielenią.

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego         w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji /ul. Nowowiejska, ul. Przemysłowa/.

 

 

 

Pińczów, dnia 04 sierpnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 862

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-21 08:00:01
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-08-23 07:24:48
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-21 08:00:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony