Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2006 roku została wydana decyzja        o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości nr nr ewid. 895      i 896, położonej w miejscowości Kopernia, gmina Pińczów, dla inwestycji polegającej na :

q       budowie garażu na samochód pożarniczy w OSP Kopernia,

q       realizacji urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania przedmiotowego obiektu, zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie     14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectwa Kopernia, w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 10 sierpnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 812

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-21 08:01:28
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-08-23 07:24:36
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-21 08:01:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony