Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2006 roku została wydana na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A. z/s w Skarżysko- Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, decyzja        o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrębie 02 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 72, 73 i 78, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV „Przemysłowa - PZGS w Pińczowie” (stanowiącej częściową korektę przebiegu trasy linii ustalonej w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia     03 listopada 2005 roku, znak : ITGK.X-7331/2/16/05).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z niniejszą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego        w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji /ul. Nowowiejska, ul. Przemysłowa/.

  

 

Pińczów, dnia 31 sierpnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 728

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Pawlusek, data: 2006-09-01 09:35:58
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-09-01 10:45:52
Ostatnia zmiana: Edyta Pawlusek, data: 2006-09-01 09:35:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony