Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 25 września 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej NN na odcinku o długości ok. 150 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Marzęcin i oznaczonych numerami ewid.: 516/1, 518, 520, 523/1, 525, 527, 529/1, 531/1, 532, 533/1, 534/1, 681.

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowości Marzęcin, w granicach terenu inwestycji.

Pińczów, dnia 25 września 2006 roku.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 967

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2006-09-27 08:10:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-09-27 12:29:03
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2011-10-06 12:27:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony