Zarządzenie nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 11/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                  z   dnia  17.02.2006 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603 ),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                       

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                             

 

 


Załączone pliki:

GHGJGHJGHJGH
(head111.gif - 1.432 KB) Data publikacji: 2004-01-16 10:12:31 Redaktor: REDAK

Opis: DGDFDGDFGDDFD

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 982

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:26:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:48:54
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2011-11-23 13:29:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony