Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta i gminy Pińczów z dnia 05. 04. 2006 r.

Wersja do druku

 

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  27/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   05. 04. 2006 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem hali produkcyjnej, o powierzchni użytkowej  1182,22 m 2 , położonej w Pińczowie, przy ul. 3Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów  m. Pińczowa obr. 05 jako działki: nr  97/14 o powierzchni  2658m2, i nr  97/15  o powierzchni 429 m2     -  obniża się w drugim przetargu  cenę wywoławczą  tej nieruchomości  o kwotę 40 850,00 zł .

            2.  Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza  w drugim przetargu  stanowi  kwotę:  190 000,00 zł. ( słownie:   sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 742

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:36:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:48:44
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:36:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony