Zarządzenie nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.04.2006 r.

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 28/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  05.04.2006 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami  i budowlami po byłej mieszalni pasz,  położonej  w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej,  oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr 03, jako działki  nr nr :   15/10 o pow.3589 m2 ,  5/1 o pow. 407 m2 ,   2/1 o pow. 256 m2  i 4/1 o pow.  680 m2,   oraz udział  1/12 części w działce ozn. nr 15/8, o powierzchni 3555 m2    -  obniża się    w drugim przetargu  cenę wywoławczą  tej nieruchomości  o kwotę   40 000,00   zł .

          2.   Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza  w drugim przetargu     stanowi  kwotę:  170 000,00 zł. ( słownie:   sto  siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1064

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:40:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:48:36
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:40:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony